Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831643835 „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ – МЕТАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.”Камен Андреев” №24, район „Възраждане”
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води, с. Щръклево, Община Иваново BG161PO005-1.0.01-0041-C0001
"Доизграждане и реконструкция на съществуваща канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води, гр. Разград" BG161PO005-1.0.07-0012-C0001
Сградите на училищата в град Свищов - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда BG161PO001-1.1.09-0007-C0001
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа" BG161PO005-1.0.06-0006-C0001
Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. "Руски" на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча BG161PO001-4.1.04-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз