Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131426974 „Софена” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на енергийна ефективност на ОУ "Гоце Делчев" с.Смолево BG161PO001-4.1.03-0074-C0001
НЕО АРТ въвежда енергоспестяващи производствени технологии за по-висока ефективност и производителност BG161PO003-2.3.02-0028-C0001
Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на "Цинкови покрития" АД BG161PO003-2.3.02-0021-C0001
ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И НИСКА ЕНЕРГОЕМКОСТ ЗА ПАНИНИ ГРУП ООД BG161PO003-2.3.02-0031-C0001
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА "БЕЛИНА ЕКО" ООД BG161PO003-2.3.02-0209-C0001
"Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на Оптимакс тур ООД" BG161PO003-2.3.02-0284-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващи технологии в "Бивалвия" ООД" BG161PO003-2.3.02-0324-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване на енергийната ефективност на "Вертекс" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0306-C0001
Подобряване конкурентоспособността на "Кафина 13" ООД чрез повишаване енергийната ефективност и въвеждане на енергоспестяващи технологии. BG161PO003-2.3.02-0342-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз