Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0306-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване на енергийната ефективност на "Вертекс" ЕООД"
Бенефициент: "Вертекс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване на енергийната ефективност на "Вертекс" ЕООД"
Дейности: Изпълнение на Дейност 3: „Извършване на строително-монтажни работи за енергоефективно обновяване на сградния фонд
Изпълнение на Дейност 2: „Придобиване на инвестиционен проект, необходим за изпълнението на проекта” и необходимите разрешителни
Изпълнение на Дейност 4: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на топлотехническо оборудване”
Изпълнение на Дейност 6: „Визуализация на проекта”
Изпълнение на Дейност 5: „Доставка и монтаж на енергоефективни осветителни тела в сградния фонд и обновяване на районното осветление”
Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 326 303 BGN
Общ бюджет: 601 964 BGN
БФП: 300 982 BGN
Общо изплатени средства: 300 982 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 300 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 300 982 BGN
300 982 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 255 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 255 835 BGN
255 835 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 45 147 BGN
45 147 BGN
Финансиране от бенефициента 326 303 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 6 (Д) Прогнозна стойност, с която да бъдат намалени емисиите на CO2
Индикатор 7 (Д) Годишни спестявания в резултат от енергоефективното обновяване на сградите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз