Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на "Цинкови покрития" АД
Бенефициент: "ЗГП БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Куклен
Описание
Описание на проекта: Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на "Цинкови покрития" АД
Дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за енергоефективна реконструкция на производствена линия за горещо поцинковане
Доставка на мотокар
Извършване на строително-монтажни работи за обновяване на производственото хале
Визуализация и публичност
Отчетност
Проектиране и авторски надзор
Енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 692 049 BGN
Общ бюджет: 1 384 098 BGN
БФП: 692 049 BGN
Общо изплатени средства: 692 043 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 692 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 449 832 BGN
2014 242 211 BGN
2015 0 BGN
692 043 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 588 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 382 357 BGN
2014 205 880 BGN
2015 0 BGN
588 237 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 475 BGN
2014 36 332 BGN
2015 0 BGN
103 806 BGN
Финансиране от бенефициента 692 049 BGN
Индикатори
Индикатор 1 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места в ЗГП България


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз