Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121830790 ЕТ "ДЮС - Десислава Спасов"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Обеля, бл. 234, вх. А, ет.7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване качеството на работата на персонала в хотел "Самоков" к.к. Боровец BG051PO001-2.1.01-0057-C0001
„Ателие- Млад дизайнер” BG051PO001-5.1.01-0132-C0001
Заедно ще постигнем по-високи резултати в обучението и ще живеем по-интересно и по-добре BG051PO001-4.1.03-0390-C0001
"Усъвършенстване" BG051PO001-2.1.16-0076-C0001
Партньорство в туризма BG051PO001-7.0.07-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз