Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119620176 РАМИЛ ООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен УЛ. "Банско шосе" №5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен BG051PO001-5.2.06-0194-C0001
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен BG051PO001-5.2.07-0238-C0001
„Подобряване на условията на труд за служителите в БРБ Инженеринг ООД” BG051PO001-2.3.02-0226-C0001
Качествена продукция, чрез осигуряване на безопасен труд" BG051PO001-2.3.02-0369-C0001
"Помощник в дома" BG051PO001-5.1.04-0134-C0001
Безопасни и здравословни условия на труд - право на всички BG051PO001-2.3.03-1176-C0001
По-безопасни условия на труд, чрез нови технологични решения BG051PO001-2.3.03-1174-C0001
"Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "Автомагистрали" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0652-C0001
''Работа и труд без злополуки'' BG051PO001-2.3.03-1179-C0001
"Инвестиция за безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-1137-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз