Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104661822 Векс І ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново Максим Райковеч № 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Искам да се трудя” BG051PO001-5.1.01-0018-C0001
„Грижа в общността – услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” BG051PO001-5.2.07-0171-C0001
„За по-добра грижа” BG051PO001-5.2.07-0168-C0001
Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ No 1 "8-ми март" и детска ясла, гр. Павликени BG161PO001-4.1.03-0015-C0001
По-добра производителност и адаптивност за европейско бъдеще BG051PO001-2.1.16-0086-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз