Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 0006954060001 "Министерство на финансите"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1040 София ул. "Г.С.Раковски" 102
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Доставка на оборудване за нуждите на Сертифициращия орган 17.12.2012 1 089 085 1 089 085 0 1 089 085 36,47 Приключен
Подобряване на работата на Сертифициращия орган чрез активна комуникация с останалите участници в процеса на управление на средствата по СКФ 17.01.2013 63 713 63 713 0 63 713 40,53 Приключен
Провеждане на "проверки на място" от Сертифициращия орган по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество във връзка с успешното извършване на процеса по сертификация 19.02.2013 11 989 11 989 0 11 989 33,47 Приключен
„Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015” 10.06.2013 1 569 092 1 569 092 0 1 569 329 33,47 Приключен
Подпомагане ефективното изпълнение на функциите на национален орган за наблюдение и координация на държавните помощи и оптимизиране прилагането на режима на държавните помощи в работата на УО/МЗ по ОП във връзка със СКФ в България. 19.08.2013 592 676 592 676 0 592 713 30,43 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Развитие на практическите умения и компетенции на студентите посредством провеждането на студентски практики в реална работна среда 24.06.2008 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз