Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.11.01-0001-C0001
Номер на проект: 0120-ФРС-1.11
Наименование: Подпомагане ефективното изпълнение на функциите на национален орган за наблюдение и координация на държавните помощи и оптимизиране прилагането на режима на държавните помощи в работата на УО/МЗ по ОП във връзка със СКФ в България.
Бенефициент: "Министерство на финансите"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2013
Начална дата: 19.08.2013
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща: Повишаване капацитета на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи чрез специализирани обучения в чужбина, целящи да подобрят възможностите на неговите служители за ефективно подпомагане на дейностите на УО/МЗ на отделните ОП при осигуряването на съответствие и правоприлагане на режима по държавните помощи в България. Специфична: 1. Посещение на целеви и проблемно ориентирани обучения. 2. Подбор на подходящи служители за тези обучения. 3. Съчетаване на подбора на служителите с характера на различните обучения, съобразно функционалните нужди на дирекция "Финанси на реалния сектор" (ДФРС).
Дейности: Дейност 1 Участие в специализирани обучителни мероприятия и събития
Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 269 BGN
Общ бюджет: 592 676 BGN
БФП: 592 676 BGN
Общо изплатени средства: 479 415 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 592 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 384 364 BGN
2015 95 051 BGN
479 415 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 503 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 326 709 BGN
2015 80 794 BGN
407 503 BGN
В т.ч. Национално финансиране 88 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 655 BGN
2015 14 258 BGN
71 912 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 2 (Д) Обучени експерти и участия в събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз