Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108574350 ЕТ "Йелис - Диана Йорданова"
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали гр. Кърджали, бул. "България" №51, бл. 37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали BG161PO001-1.1.01-0192-C0001
„Грижа за качествен живот в общността” BG051PO001-5.2.07-0157-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001
ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА АРДИНО BG051PO001-5.1.04-0044-C0001
„Качествен живот в общността” BG051PO001-5.1.04-0146-C0001
Център за социални услуги в домашна среда BG051PO001-5.1.04-0008-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация BG051PO002-2.2.08-0073-C0001
Оптимизиране на администрацията в община Черноочене, чрез прилагане на Функционален анализ BG051PO002-1.1.07-0061-C0001
Ефективна координация при процеса на формиране на политики в община Черноочене BG051PO002-1.3.07-0103-C0001
„Дом за всяко дете-2” BG051PO001-5.2.12-0031-C0001
Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация BG051PO002-2.2.12-0039-C0001
„Център за настаняване от семеен тип – Момчилград” BG051PO001-5.2.12-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз