Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176040023 Българска агенция по безопасност на храните
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София бул. Пенчо Славейков №15А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената Българска агенция за безопасност на храните 02.12.2011 845 502 845 502 0 845 502 12,00 Приключен
Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контрол 11.06.2013 76 607 76 607 0 76 607 12,00 Приключен
"Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол" 06.12.2013 70 458 70 458 0 70 458 9,00 Приключен
Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход. 04.04.2014 754 291 754 291 0 754 291 18,00 Приключен
"Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол" 09.05.2014 85 893 85 893 0 85 893 9,00 Приключен
Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на хранитe на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ 12.06.2014 1 377 348 1 377 348 0 1 377 348 18,63 Приключен
Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър. 01.09.2014 408 969 408 969 0 408 969 15,93 Приключен
Изграждане на националните електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри. 01.09.2014 426 344 426 344 0 426 344 15,93 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз