Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102672087 "КОМАРТ" ООД,
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас, ул. "Цар Симеон I" № 131
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” BG051PO001-5.2.06-0130-C0001
Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос BG161PO001-1.1.09-0017-C0001
Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на "Река без име с три притока". преминаваща през с. Малка поляна и река "Славеева река", гр. Айтос, община Айтос BG161PO001-1.4.06-0005-C0001
Обучение на служителите на общинска администрация Бургас BG051PO002-2.2.08-0108-C0001
Подобряване на условията и безопасността на труда в "Металспед" ООД BG051PO001-2.3.03-0570-C0001
Живот в семейна среда – нова възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бургас BG051PO001-5.2.12-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз