Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0091-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на архетипна матрица, шаблони, и устойчива хибридна технология за цифровизация и мултимедийно илюстриране на учебници, предназначени за интегриране в интерактивна учебна среда и използване в методики за комбинирано обучение в образователните институции
Бенефициент: "ПРОСВЕТА ЛИБРИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „ПРОСВЕТА ЛИБРИ” ЕООД ще създаде архетипна матрица и набор от шаблони за цифровизиране и „оживяване” на учебници от списъка на издателство „Просвета”.
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка
Изготвяне на бизнес план
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения
Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България
Разходи за одит
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 166 BGN
Общ бюджет: 413 132 BGN
БФП: 371 722 BGN
Общо изплатени средства: 371 692 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 371 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 78 233 BGN
2013 172 990 BGN
2014 61 710 BGN
2015 58 759 BGN
371 692 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 315 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 498 BGN
2013 147 041 BGN
2014 52 453 BGN
2015 49 945 BGN
315 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 735 BGN
2013 25 948 BGN
2014 9 256 BGN
2015 8 814 BGN
55 754 BGN
Финансиране от бенефициента 43 576 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 9 Проведени процедури за избор на доставчици на ДМА и ДНА
Индикатор 10 Сключени договори с доставчици на ДМА и ДНА
Индикатор 11 Инвестиции в ДМА
Индикатор 12 Инвестиции в ДНА
Индикатор 13 Публичност и визуализация на проекта
Индикатор 14 Предаден одиторски доклад
Индикатор 15 Създаден прототип на архетипна матрица, шаблони и устойчива хибридна технология за цифровизация и мултимедийно
Индикатор 16 Изготвен бизнес план
Индикатор 17 Изготвен финансово - икономически анализ
Индикатор 18 Участие в 1 демонстрационна среща
Индикатор 19 Участие в 1 международно изложение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз