Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131544346 Архонт ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Софияул. Акд. Борис Стефанов №20 вх. Б ап.13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мелки за енергийна ефективност в образователната среда в ОДЗ "Зора" и СОУ "Васил Левски" гр.Роман BG161PO001-4.1.03-0081-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната система на община Правец чрез основни ремонти на ЦДГ "Звънче" с.Джурово и сградата на ГПЧЕ "Ал.Константинов" и ОУ "Васил Левски" гр.Правец BG161PO001-4.1.03-0039-C0001
"Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен" BG161PO001-3.1.03-0034-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Саво Савов" гр.Пирдоп, община Пирдоп BG161PO001-4.1.03-0051-C0001
Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в Община Горна Малина BG161PO001-4.1.03-0057-C0001
„Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” BG161PO001-1.4.09-0002-C0001
В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020 BG161PO001-5.3.02-0015-C0001
Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0034-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз