Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131080821 Актив Комерс
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Гюешево 83
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Технология за производство на биоразложими опаковки от огнезащитен картон" BG161PO003-1.1.01-0024-C0001
ИНОВАТИВЕН ТРАНСФЕР НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ И БИЗНЕС УМЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР BG051PO001-7.0.07-0236-C0001
Администрация на Президента - развиваща се и модерна институция BG051PO002-2.2.09-0073-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност BG051PO002-2.2.10-0001-C0001
Изграждане на отворена, многофункционална и висококвалифицирана администрация на Националната комисия за борба с трафика на хора за осъществяване на координационните и стратегическите й функции в България и пред европейските и международни институции и партньори BG051PO002-2.2.09-0040-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз