Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модернизиране на технологичните процеси в Гама-Комерс ООД
Бенефициент: "ГАМА - КОМЕРС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Модернизиране на технологичните процеси в Гама-Комерс ООД
Дейности: Дейност 1: Процедура за избор и договаряне с производители/доставчици на планираното оборудване
Дейност 2: Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Дейност 3: Визуализация
Дейност 4: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 648 436 BGN
Общ бюджет: 925 984 BGN
БФП: 648 189 BGN
Общо изплатени средства: 648 171 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 648 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 648 171 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
648 171 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 550 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 550 946 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
550 946 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 226 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 226 BGN
Финансиране от бенефициента 277 901 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Закупени и въведени в производство автоматизирани високо производителни машини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз