Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101711558 „ОДИТ ЕКСПЕРТ-СТОЯНОВА” ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград Ул”Трети март” 29, гр. Благоевград, ул. "Христо Чр
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Инвестиции за подобряване енергийната ефективност в Одит Експерт-Стоянова ООД" 25.06.2014 37 279 18 639 18 639 18 639 6,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
БКС ЕООД - повишаване конкурентоспособността чрез производство в съответствие със стандарт ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0004-C0001
Преустройство и модернизация на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания при Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" - Варна. BG161PO001-1.1.07-0013-C0001
Грижата за децата – бъдеще за община Кресна BG161PO001-4.1.01-0158-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Салвамед” АД чрез инвестиционна подкрепа за технологична модернизация BG161PO003-2.1.06-0223-C0001
„Проект за технологична модернизация на “ЕСПАНСИОНЕ” ООД: увеличаване на производствения капацитет за по-голяма конкурентоспособност на международните пазари” BG161PO003-2.1.06-0073-C0001
Обновяванеи окомплектоване на Монтажен цех на Вито 2005 ООД BG161PO003-2.1.06-0260-C0001
Проект за технологично обновление и разширяване на дейността на „Интерпред Партнер” АД BG161PO003-2.1.06-0118-C0001
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.06-0470-C0001
Повишаване конкурентноспособността на СТАД-Близнаков ЕООД в сферата на производството на арматурни заготовки и метални изделия BG161PO003-2.1.06-0471-C0001
Повишаване на информационната сигурност и усъвършенстване на управлението на Интерпред Партнер АД BG161PO003-2.1.08-0027-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Строймакс" ООД чрез внедряване на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на 14001:2004 BG161PO003-2.1.08-0073-C0001
Разработване и въвеждане на система за управление на информационната сигурност съгласно стандарта БДС EN ISO 27001:2007 (БДС EN ISO 27001:2007 (ISO 27001:2005)) в Софарма Трейдинг АД. BG161PO003-2.1.08-0313-C0001
Внедряване на Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие и висока конкурентоспособност на „Метикс” ООД BG161PO003-2.1.08-0375-C0001
Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на „АБ-Терм”ООД BG161PO003-2.1.11-0139-C0001
"Социално предприятие "Спомагателни дейности"" BG051PO001-5.1.02-0039-C0001
Повишаване конкурентоспособността чрез разширяване дейността на СТАД Близнаков ЕООД BG161PO003-2.1.13-0126-C0001
Технологично обновление и подобряване ефективността на „АБ-Терм” ООД BG161PO003-2.1.13-0522-C0001
Закупуване на технологично оборудване за производство на филми BG161PO003-2.1.11-0010-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Метикс" ООД чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0048-C0001
Модернизиране на технологичните процеси в Гама-Комерс ООД BG161PO003-2.1.13-0004-C0001
“Голямото семейство” BG051PO001-5.1.04-0178-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз