Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121831561 Мава индустриал
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Княз Дондуков" No34, вх. В, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологично обновление и разширение на производството на „Коаттех” ООД на екологични техника и технология за прахови полимерни покрития, емайлиране и талкиране BG161PO003-2.1.06-0384-C0001
Закупуване на ново производствено оборудване за повишаване конкурентоспособността на Плексистаб България АД BG161PO003-2.1.06-0369-C0001
Увеличаване конкурентните предимства на "А и Д Комерсиал" ЕООД на европейския пазар чрез технологична модернизация на производствената база в завод за безалкохолни напитки „Парти клуб” BG161PO003-2.1.13-0335-C0001
Модернизиране на технологичните процеси в Гама-Комерс ООД BG161PO003-2.1.13-0004-C0001
Разработка на уникална лазерна система за рязане на метали чрез вискоефективен, енергоспестяващ лазерен източник BG161PO003-1.1.05-0304-C0001
"Ново работно място в "БТА ПРИНТ" ЕАД BG051PO001-1.1.13-0438-C0001
Внедряване на иновативен процес -плазмено наваряване с преносима дъга за получаванве на покрития с висока твърдост и износоустойчивост BG161PO003-1.1.07-0132-C0001
"Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на "Еко Ботълс" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0246-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "ИТА България" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0274-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "СЛИМФУУД" ООД" BG161PO003-2.3.02-0501-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз