Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 832069304 "Смарт Софт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. "Козлодуй" No.98
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" BG161PO003-4.2.01-0001-C0001
"Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки" BG051PO001-3.3.06-0003-C0001
Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение BG051PO001-4.3.04-0020-C0001
Грижи в домашна среда за независим и достоен живот BG051PO001-5.1.04-0028-C0001
"Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии" BG051PO001-3.3.06-0059-C0001
Внедряване на системи за електронно управление в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ за предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.09-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз