Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131016270 "АТС Енергийна техника България" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Христо Ботев" 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Консултации, оценка и инвестиции за покриване на международно признати стандарти" BG161PO003-2.1.03-0267-C0001
Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0019-C0001
Подобряване на управлението на бизнеса BG161PO003-2.1.08-0575-C0001
Въвеждане на система за управление на околната среда във „Фригопан“ ООД и покриване на стандарт БДС ISO 14001 BG161PO003-2.1.12-0334-C0001
Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност във "ВАС" ООД BG051PO001-2.3.02-0051-C0001
Подобряване на организацията на трудовата дейност и повишаване производителността на работната сила в "Репромкомплект АД" BG051PO001-2.3.02-0302-C0001
"Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ "Теодоси Витанов" ЕООД, чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд" BG051PO001-2.3.02-0080-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "Комплексен онкологичен център Шумен" ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд" BG051PO001-2.3.02-0291-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз