Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121700101 "ТАЛ Инженеринг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1532 София район Панчарево, с. Казичaне, НПЗ “Казичане-Запад”
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Технологична модернизация на „ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ„ ЕООД" 16.09.2008 0 0 229 600 0 12,00 Прекратен
Повишаване конкурентоспособността на ТАЛ Инженеринг ЕООД на български и международен пазар чрез закупуване на нов клас технологично оборудване и внедряване на специализиран софтуер 27.07.2012 1 675 221 1 005 132 684 082 1 005 132 18,00 Приключен
Подобряване на безопасността на труда в "ТАЛ Инженеринг" ЕООД 25.07.2012 139 320 139 320 0 139 312 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания, обновяване и модернизация на библиотечния център на УАСГ, гр. София. BG161PO001-1.1.07-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз