Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115752045 "Лабтех" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Богомил" № 48Б, ап.10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS в Кармела 2000 ООД” BG161PO003-2.1.03-0236-C0001
"Подобряване на инфраструктурата по качество и на прилаганите от Българския институт по метрология услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" BG161PO003-4.3.01-0002-C0001
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І BG161PO005-3.0.02-0001-C0001
Подобряване на качеството на продукцията на Вета Фарма BG161PO003-2.1.13-0530-C0001
"Получаване на нутрацевтици с антиоксидантно и имуностимулиращо действие" BG161PO003-1.1.05-0024-C0001
Високоефективна технология за in vitro размножаване на Lycium barbarum BG161PO003-1.1.05-0071-C0001
"Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизиране и обновяване на оборудването" BG161PO003-1.2.04-0032-C0001
"Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори" BG161PO003-1.2.04-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз