Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131154927 СУИС
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София У.л.”Бузлуджа”5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване на система за управление на информационната сигурност съгласно международния стандарт ISO 27001" BG161PO003-2.1.02-0009-C0001
"Внедряване на ISO 9001:2000 и контролно измервателно оборудване в "НЕРЕИДА -95" ООД" BG161PO003-2.1.02-0045-C0001
ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO 9001:2000, РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР И КОМПЮТЪРНА МОДЕРНИЗАЦИЯ BG161PO003-2.1.03-0132-C0001
Интегрирана инвестиция за осигуряване на информационната сигурност в "Елма" ООД BG161PO003-2.1.08-0035-C0001
ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ В ДРУЖЕСТВОТО BG161PO003-2.1.08-0559-C0001
Конкурентни предимства чрез въвеждане на система за управление на качеството и софтуерна система за управление на ресурсите BG161PO003-2.1.12-0826-C0001
Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в ЕЛМА ООД BG051PO001-2.3.02-0323-C0001
Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет BG051PO001-3.1.08-0033-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Мадан в партньорство и координация с всички заинтересовани страни BG051PO002-1.3.07-0188-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз