Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102271040 ЕСИТ
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас Бургас.ул.Константин Величков 34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработвне и въвеждане на СУОС в "Рока България"АД, съгласно ISO 14001:2004, зa устойчиво и социално-отговорно развитие на компанията " BG161PO003-2.1.02-0065-C0001
СТРИМОНА СТРОЙ автоматизира системите си за управление BG161PO003-2.1.12-0973-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз