Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101749174 "АНДИ АДВ" ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич гр.Петрич, ул."Цар Борис Трети" № 43
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р. Луда Мара в най-южната й част от моста на "Старата лимонадена фабрика" до границата на урбанизираната територия на гр. Петрич, община Петрич - първи етап BG161PO001-1.4.06-0043-C0001
СТРИМОНА СТРОЙ автоматизира системите си за управление BG161PO003-2.1.12-0973-C0001
Подобряване на качеството и ефективността на СТРИМОНА СТРОЙ BG161PO003-2.1.13-0128-C0001
Стримона Строй - енергийно ефективна и зелена компания BG161PO003-2.3.02-0004-C0001
«Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич,община Петрич» BG161PO001-1.4.09-0028-C0001
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В "СТРИМОНА" BG161PO003-2.3.02-0011-C0001
„СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020” BG161PO001-5.3.02-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз