Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175461133 "ПРОДИЗАЙН ПЛЮС" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ЖК "Младост 4" бл. 458, вх. Б, гр.София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ Отец Паисий, включително физкултурен салон и ОДЗ гр. Куклен чрез газификация и инсталация за ВЕИ BG161PO001-1.1.09-0040-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз