Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000903825 Община Свиленград
Седалище Област: Хасково Oбщина: Свиленград 6500 Свиленград бул "България" 32
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Европейски дом за нашите деца” 02.06.2008 956 244 956 244 0 956 244 18,00 Приключен
"Едно училище за всички" 17.06.2008 75 795 75 795 0 75 791 12,00 Приключен
Да направим заедно детството по- интересно 19.06.2008 37 545 37 545 0 37 542 14,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект „Да подобрим жизнената среда” /за Реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа в централна градска част, изграждане на ВиК инфраструктура в кв. 307-313 и кв.39 и ПСОВ, гр. Свиленград” 12.01.2009 153 634 153 634 0 153 634 28,00 Приключен
„По-добри услуги – по-доволни граждани” 12.06.2009 519 348 519 348 0 518 375 33,00 Приключен
“Да подадем ръка – за едно по-добро бъдеще” 01.07.2009 62 245 58 592 4 022 54 795 12,00 Приключен
Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологични ресурси 03.08.2009 331 095 331 095 0 331 095 51,63 Приключен
Дневен център за деца 01.11.2010 170 346 170 346 0 170 187 14,00 Приключен
„С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” 06.07.2011 2 646 537 2 646 537 0 2 249 556 24,80 Приключен
"Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД 22.12.2011 4 093 605 3 920 932 164 911 3 920 436 29,53 Приключен
Нов дом за повече детски усмивки 27.02.2012 0 0 0 0 12,00 Прекратен
Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград 08.11.2012 138 308 138 308 0 138 308 18,00 Приключен
„МОЯТА СРЕБЪРНА ЕСЕН-ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ” 26.11.2012 146 638 146 638 0 134 977 18,00 Приключен
Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград 27.11.2012 37 114 326 35 921 978 9 268 314 35 909 158 37,23 Приключен
Повишаване на компетеността и ефективността на Общинска администрация Свиленград чрез обучения за професионално развитие, по ключови компетености и чуждоезиково обучение. 22.05.2013 77 944 77 944 0 77 944 12,00 Приключен
Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград 02.12.2013 73 863 73 863 0 73 863 9,00 Приключен
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград" 20.12.2013 186 504 186 504 0 177 179 20,00 Приключен
„Да дадем шанс на „различните”” 07.03.2014 54 321 54 321 0 54 315 19,30 Приключен
„ Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград ” 03.10.2014 159 089 159 089 0 159 089 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Различни етноси - едно училище" 03.09.2011 12,00 Приключен
Детски терапевтичен център „Къщата на децата“ 02.11.2011 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз