Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121345602 ММ Консулт ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ж.к Младост бл.29А, вх.1, ап. 38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
X3 International – иновативно средство за финансов анализ BG161PO003-1.1.04-0010-C0001
„GOALS” – иновативно средство за обучение и провеждане на изпити” BG161PO003-1.1.07-0147-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз