Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200682371 София Лондон Москва
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул Тодор Каблешков, бл. 240, вх. Д, ет. 5, ап. 110
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
X3 International – иновативно средство за финансов анализ BG161PO003-1.1.04-0010-C0001
Мрежа за обмен и социален трансфер - МОСТ BG051PO001-7.0.01-0066-C0001
"WebCad" - иновативен уеб базиран софтуер за създаване и визуализация на различни иновативни решения" BG161PO003-1.1.03-0018-C0001
„Market EYE – иновативно средство за финансов анализ” BG161PO003-1.1.03-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз