Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0052-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-90
Наименование: "Повишаване на конкурентните предимства на "Камт" АД"
Бенефициент: "КАМТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентните предимства на "Камт" АД
Дейности: Мобилизиране на проектен екип
Избор на доставчик(ци) на оборудване
Закупуване, доставка, монтиране и изпитване на машини, съоръжения и оборудване
Мониторинг и контрол
Отчитане
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 355 390 BGN
Общ бюджет: 446 535 BGN
БФП: 312 575 BGN
Общо изплатени средства: 312 575 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 312 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 242 498 BGN
2013 70 077 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
312 575 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 265 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 206 123 BGN
2013 59 565 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
265 689 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 375 BGN
2013 10 512 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 886 BGN
Финансиране от бенефициента 152 310 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Съставен екип по проекта - Камт
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури - Камт
Индикатор 10 Въведени нови технологии - Камт
Индикатор 11 Изработени материали за визуализация - Камт
Индикатор 12 Изготвен одитен доклад - Камт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз