Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121462406 "ЛОКАТОР-К" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1404 София ж.к."Гоце Делчев" бл.258, вх.А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
«ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТЕХНОВАКСИСТЕМ ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO 9001:2008» BG161PO003-2.1.08-0096-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 14001:2005 и закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи. BG161PO003-2.1.08-0130-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „ Дамак ” ЕООД, чрез внедряване и сертифициране на система за управление качеството ISO 9001 : 2008. BG161PO003-2.1.08-0165-C0001
Осигуряване на технологични възможности за производство на повече и по-сложни уникални сл. табла за тежки индустрии с отлично качество и цена BG161PO003-2.1.11-0095-C0001
"Повишаване на конкурентните предимства на "Камт" АД" BG161PO003-2.1.11-0052-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на “Коаттех” ООД , чрез въвеждане на система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 и внедряване на „СЕ” маркировка” BG161PO003-2.1.12-1023-C0001
Увеличаване производствения капацитет на “Бунай” АД и стартиране на инструментално производство BG161PO003-2.1.13-0343-C0001
Въвеждане на Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 9001:2008 в Габро-Метал 2000 ЕООД BG161PO003-2.1.12-0574-C0001
"Развитие на иновативни енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини чрез подобряване на про-иновативната инфраструктура в МГУ" BG161PO003-1.2.04-0049-C0001
Внедряване на иновативни продукти в Елпром ЗЕМ АД – синхронни реактивни двигатели с разпределена статорна намотка BG161PO003-1.1.07-0239-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз