Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200245699 Синерга ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1712 София ж.к. Младост 3, бл. 345, вх. Б, ет.5, ап. 35
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация във фирма „Хелфи Пластикс” за диверсификация на продукцията и въвеждането на нов продукт BG161PO003-2.1.06-0203-C0001
"Повишаване на конкурентните предимства на "Камт" АД" BG161PO003-2.1.11-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз