Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176628717 ДЗЗД "Безопасни пътища"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 1606 София, ул. "Дамян Груев"№13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане на автомагистрала "Марица", Лот 1 и Лот 2" BG161PO004-2.0.01-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз