Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име IT00084280395 Кооперативно дружество"Кооператива Муратори&Чементисти-ЧИ.ЕМ.ЧИ ДИ Равенна
Седалище Държава: Италия (Italy) бул."Арсенабски"№5, ет.4, София 1421
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане на автомагистрала "Марица", Лот 1 и Лот 2" BG161PO004-2.0.01-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз