Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121127920 "ЕХНАТОН" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Андрей Ляпчев" 4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Въвеждане на нови продукти с висока добавена стойност – нестандартни електротехнически прибори и подобряване качеството на настоящите продукти /електрически табла и цялостни решения за индустриална автоматизация/ чрез ново производствено оборудване и ERP система" 17.07.2009 928 093 556 856 403 639 556 856 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Управлението на информационната безопасност като фактор за повишаване конкурентоспособността на „Бъдещност” АД BG161PO003-2.1.08-0419-C0001
Въвеждане на системата за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи за автомобилната индустрия /МES система/ BG161PO003-2.1.12-0258-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ''Е.МИРОЛИО'' ЕАД чрез утилизация на отпадаците и въвеждане на енергоефективни мерки BG161PO003-2.3.01-0039-C0001
Разпределена информационна система за групово управление, дистанционна диагностика и сервиз на специализирани индустриални роботи /ИКСРОБ/ BG161PO003-1.1.06-0025-C0001
"Разработване на специализиран софтуер за централизирано управление и контрол на пакетиращите линии във фармацевтичната индустрия" BG161PO003-1.1.05-0171-C0001
" Внедряване в редовно производство на иновативен продукт - „Система за захранване на асинхронен ел. двигател чрез фотоволтаични панели”" BG161PO003-1.1.07-0534-C0001
"Осъществяване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на "ДЕНИТО" ООД" BG161PO003-2.3.02-0256-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз