Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0225-C0001
Номер на проект: 3МС-02-81/01.06.2011
Наименование: Конкурентни чрез СУСИ (Система за управление на сигурността на информацията)
Бенефициент: "АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел е по-добра реализация на целите и задачите на "Атлас" , чрез което се постига по-висока конкурентоспособност
Дейности: Избор на фирма за изграждане на ИС за СУСИ и покупка на хардуер ДМА И ДНМА
Разработване и внедряване на СУСИ и на ИС
Провеждане на външен сертификационен одит
Визуализация и отчет на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"Риск електроник"ООД
"СЕМПЕР ФОРТИС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 626 BGN
Общ бюджет: 95 505 BGN
БФП: 71 629 BGN
Общо изплатени средства: 71 629 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 71 629 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 629 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 60 884 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 884 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 744 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 744 BGN
Финансиране от бенефициента 26 209 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Инвестиции в ДНА на фирма „Атлас Травелс” ЕООД
Индикатор 5 Повишаване нетните приходи от продажбите
Индикатор 6 Увеличаване броя на клиентите във фирма „Атлас Травелс” ЕООД
Индикатор 7 Намаляване на рекламациите
Индикатор 8 Увеличаване на броя на обученията за повишаване на квалификацията на персонала


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз