Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176129290 ДЗЗД ,,ПЪТ-ПОНС-ПСТ БГВТ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1504, ул. ,,Оборище" № 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 19 Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец - Плаково – Елена, на път ІІ-53 Елена - Сливен и на път III–405 Царевец - Свищов, област В. Търново BG161PO001-2.1.01-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз