Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130482265 "ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Надежда" бл.401, вх. А, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Консултации, оценка и инвестиции за постигане и доказване на съответствие на медицински изделия с европейските хармонизирани изисквания" BG161PO003-2.1.02-0015-C0001
Консултации, оценка и инвестиции за постигане и доказване на съответствие на медицински изделия КЛАС 1 с европейските хармонизирани изисквания BG161PO003-2.1.08-0330-C0001
Консултации, оценка и инвестиции за осигуряване на съответствието на нови модели LAN комутатори с европейските хармонизирани изисквания BG161PO003-2.1.12-0453-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на устойчиво развитие чрез инвестиции в технологично обновление и разширяване на производството на фирма „Боуви – България” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0421-C0001
Повишаване на производствения капацитет на „АЦОМ” ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0163-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз