Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175516640 Пътинженеркомфорт ДЗЗД
Седалище Област: Варна Oбщина: Аксаково 9154 Аксаково гр. Аксаково, ул. Извор № 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт и рeхабилитация на общински пътища: VAR 1023- /Аксаково-Игнатиево-Припек-Слънчево/и VAR 1020- /Слънчево до пътен възел за магистрала „Хемус”/” BG161PO001-2.1.02-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз