Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175939576 КОНСОРЦИУМ "ЕКОРИС - 2010"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1000, ул. „Ангел Кънчев” № 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен) BG161PO001-5.3.01-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз