Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име UK5124473 РОМ Транспортейшън Енжиниъринг ООД
Седалище Държава: Великобритания (United Kingdom) Изръел, 97804, гр. Ерусалим, ул. "Шешет Хаймин" № 25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен) BG161PO001-5.3.01-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз