Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131040505 “Юнайтед Реджистрар Ъв Системс – България”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София Ул.”Пиер Дегейтър” 4, Ет.6 Ап.22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в БЪЛГЕРИАН ВИП ТРАВЪЛ ООД" BG161PO003-2.1.02-0288-C0001
Въвеждане и сертификация на СУК според международния стандарт ЕN ISO 9001:2000, включваща системни процедури за производствен контрол и създаване на строителна лаборатория с модерни средства за изпитване BG161PO003-2.1.02-0144-C0001
Внедряване на ISO 9001:2000 във ВПР-РЕКЛАМА ЕООД – гаранция за качество и успех BG161PO003-2.1.03-0147-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността и постигане устойчиво развитие на "СУПЕРВАЙЗЕР" ЕООД , чрез СУК ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0264-C0001
"Внедряване и покриване на изискванията на ISO 9001:2008 в "Калинови консулт" ООД стъпка за устойчиво развитие." BG161PO003-2.1.03-0265-C0001
"Въвеждане и Сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД, в съответствие с изискванията на Стандарта ISO 27001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентноспособността на дружеството" BG161PO003-2.1.03-0319-C0001
Повишаване ефективността на “Скорпио Ойл Транспорт” ООД чрез внедряване на СУК по международен стандарт ISO 9001 BG161PO003-2.1.08-0256-C0001
Въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2005 в дейността на „Профит” ООД BG161PO003-2.1.08-0283-C0001
Информационна сигурност по стандарт ISO 27001 – доверие и успех BG161PO003-2.1.08-0321-C0001
ГИДО ООД - конкурентноспособна компания с европейско присъствие, ангажирана и отговорна за опазване на околната среда BG161PO003-2.1.12-0899-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз