Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0235-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване на система за управление на качеството и иформационната сигурност в Картекс П АД”
Бенефициент: "Картекс П" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на система за управление на качеството и иформационната сигурност в Картекс П АД
Дейности: Избор на консултантска организация
Разработване и внедряване на интегрираната система ISO 9001 и ISO 27001 Диагностика Разработване на системата Внедряване на системата
Избор на сертифицираща организация
Провеждане на сертификационен одит Сертификационен одит първи етап Сертификационен одит втори етап
Избор на доставчик за софтуерните продукти – запитване, избор, сключване на договор
Доставка на Софтуера; Внедряване на софтуера
Избор на доставчик за оборудването
Доставка на оборудването
Разходи за одит по проекта
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 435 BGN
Общ бюджет: 108 215 BGN
БФП: 54 108 BGN
Общо изплатени средства: 54 108 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 53 608 BGN
2012 500 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 108 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 45 567 BGN
2012 425 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 992 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 041 BGN
2012 75 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 116 BGN
Финансиране от бенефициента 63 435 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз