Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121024781 "Новотика сервиз" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София жк "Младост" 4, бл. 403, вх. 5, ап. 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Внедряване на система за управление на качеството и иформационната сигурност в Картекс П АД” BG161PO003-2.1.03-0235-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз