Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121423047 "Финко одит" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Христо Белчев" 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Внедряване на система за управление на качеството и иформационната сигурност в Картекс П АД” BG161PO003-2.1.03-0235-C0001
"Подобряване безопасността и условията на труд за служителите на "Микроинвест" ООД" BG051PO001-2.3.03-0783-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз