Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175260739 "Картекс П" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Ботевградско шосе" 453
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Внедряване на система за управление на качеството и иформационната сигурност в Картекс П АД” 04.08.2009 108 215 54 108 63 435 54 108 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” BG051PO001-3.1.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз