Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117634202 "ТОНАЛ" ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул."Хан Аспарух"3, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентноспособността на “Мираж Трейд” ООД чрез сертифициране на системата за управление на качеството по ISO 9001:2000 и инвестиционна подкрепа BG161PO003-2.1.03-0042-C0001
"Повишаване на компетенциите и адаптивността на служителите на Антоан Вилл ЕООД" BG051PO001-2.1.02-0294-C0001
Разработване на технология за производство на ексцентрикова планетна зъбна предавка, изработване на опитен образец и извършване на изследвания, измервания и изпитвания на базата на опитенобразец BG161PO003-1.1.05-0004-C0001
„Иновативна система от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия” BG161PO003-1.1.05-0316-C0001
"Осигуряване на безопасни условия на труд в "Строител" ООД" BG051PO001-2.3.03-0078-C0001
Повишаване на конкурентостта и насърчаване на устойчивото развитие на Клъстер “Автономна платформа за граждански въздушни услуги” BG161PO003-2.4.02-0133-C0001
„Стефани Стил – иновативна реализация на креативност и професионализъм“ BG161PO003-1.1.07-0456-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз