Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104692369 ОДИТ КОНСУЛТ КОНТО ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, общ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. ЙОРДАН ВИШОВГРАДСКИ 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентните предимства и създаване на предпоставки за устойчиво развитие, чрез въвеждане на съвременни производствено-технологични практики в „КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД " BG161PO003-2.1.04-0160-C0001
Нови пазари и устойчиво развитие за „ХМИ” BG161PO003-2.1.04-0780-C0001
Покриване на международно признати стандарти – основен фактор за конкурентоспособното развитие на „ХМИ” ЕООД BG161PO003-2.1.03-0172-C0001
Инвестиции за конкурентноспособност BG161PO003-2.1.11-0146-C0001
“Повишаване конкурентноспособността на фирма Машпроект-94 ООД гр. В. Търново чрез технологична модернизация на съществуващо производство” BG161PO003-2.1.11-0148-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността на СД "Зоната-Нацкови и Сие" чрез въвеждане на нови технологии" BG161PO003-2.1.11-0138-C0001
"Съвременна организация на трудовата дейност в МБАЛ "Д-р ДИмитър Павлович" ЕООД, гр Свищов" BG051PO001-2.3.03-0571-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз