Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106060425 "БГ-Принт" ООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца Град Враца, ул."Кръстьо Българията" 58
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ И ДОБРИ СЪСЕДИ BG161PO001-4.2.01-0065-C0001
„Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Враца” BG051PO002-2.2.08-0114-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз