Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0422-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност във фирма ”АТЕ ПЛАСТ” ООД след провеждане на енергиен одит"
Бенефициент: ”АТЕ ПЛАСТ”ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност във фирма ”АТЕ ПЛАСТ” ООД след провеждане на енергиен одит"
Дейности: Дейност 1 Стартиране на договори с доставчици -
Дейност 2 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи, оборудване, съоръжения
Дейност 3 Извършване на Строително монтажни работи
Дейност 4 Визуализация
извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 298 724 BGN
Общ бюджет: 597 449 BGN
БФП: 298 724 BGN
Общо изплатени средства: 298 724 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 298 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 298 724 BGN
298 724 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 253 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 253 916 BGN
253 916 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 44 809 BGN
44 809 BGN
Финансиране от бенефициента 298 724 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Стартиране на договори с доставчици - Сключени договори за доставка
Индикатор 4 (Д) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи, оборудване, съоръжения
Индикатор 5 (Д) Извършване на Строително монтажни работи
Индикатор 6 (Д) Дейност 4 Визуализация
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз